Rodzina na swoim

Jednym z ważniejszych i na pewno niezmiernie korzystnych zapisów programu „rodzina na swoim” jest bez wątpienia zapis mówiący o posiadaniu zdolności kredytowej kredytobiorcy. Zapis właściwie odnosi się do tego, że nie posiadając takowej zdolności, kredytobiorca może skorzystać z pomocy osób z nim spokrewnionych, na które to może zostać zawarta umowa kredytowa. Może to być, zatem najbliższa rodzina wyrażająca chęć wsparcia i spełniające odpowiednie warunki określone w programie. My sami starając się o przyznanie środków z funduszu dopłat nie możemy być stroną jakiejkolwiek innej umowy kredytowej opartej o preferencyjne warunki przydziału. Ubiegając się o przyznanie kredytu z programu „rodzina na swoim” musimy w pierwszej kolejności złożyć odpowiednie oświadczenie, w którym będzie zawarty zapis mówiący o tym, iż nie posiadamy tytułu prawnego do lokalu, na który chcemy uzyskać fundusze pochodzące z kredytu preferencyjnego. Jest to jedno z najistotniejszych zagadnień określonych w warunkach przyznania dofinansowania.

Duże zainteresowanie

Wbrew pozorom duże zainteresowanie programem „rodzina na swoim” nie przyczyniło się jak na razie na jego przedłużenie o kolejny okres trwania. Na dzień dzisiejszy, bowiem ten jeden z najkorzystniejszych programów rządowych skierowanych do młodych osób zakończy się wraz z końcem tego roku. Co prawda jest przewidywany inny program mający w równym stopniu okazać się podobny do tego już trwającego. Istnieje jednak wiele głosów, że nie będzie ona tak dobry jak obecny. Nie dziwi, zatem nikogo fakt, że nastąpiło znaczne ożywienie w składaniu wniosków ze strony osób mogących korzystnie otrzymać kredyt hipoteczny z tego źródła na zakup wymarzonego mieszkania. Kredyt można również otrzymać na zbudowanie domku wolnostojącego. W obu przypadkach jednak należy spełnić kilka podstawowych warunków zawartych w zapisie definiującym, komu i w jakiej ilości należy się jego przyznanie. Po spełnieniu warunków a jeszcze przed podpisaniem umowy kredytu dobrze jest zapoznać się z wykazem banków i wysokością kosztów obsługi zaciągniętego kredytu. W zależności od placówki mogą być one różne.

Decyzja

Decydując się na zaciągnięcie kredytu opartego o program „rodzina na swoim” zapoznajmy się z listą instytucji bankowych wchodzących w skład programu. Spełniając warunki programu przyjrzyjmy się dokładnie tym placówkom, w których będziemy mogli starać się o udzielenie kredytu hipotecznego. Tylko one, bowiem mają możliwość otrzymania refundacji płynącej ze strony Skarbu Państwa. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na wybór przez nas danego banku jest to, iż pomimo faktu otrzymania takiej samej wysokości dopłaty w każdym z banków znajdujących się na liście, może różnić się koszt spłaty kredytu. Wysokość spłaty zależna jest, bowiem od wysokości marży, jaką naliczy sobie dany bank. Marży wynikającej w głównej mierze z obsługi kredytu. Jako że różnica może być w niektórych przypadkach dość znaczna, warto się nieco natrudzić i odwiedzić wszystkie instytucje bankowe znajdujące się na liście i które posiadają wiążącą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W chwili obecnej na wspomnianej liści znajdują się

Wymogi

Pewne ograniczenie osób mogących się ubiegać o dopłaty z rządowego programu „rodzina na swoim” stało się wymogiem koniecznym w celu zapewnienia środków osobom najbardziej potrzebującym tego rodzaju wsparcia ze strony rządu. Do osób tych należą młode małżeństwa tworzące rodziny, osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko i od połowy ubiegłego roku osoby samotnie egzystujące. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko program ten okazuje się wyjątkowo atrakcyjny i przyjaźnie dostosowany do jej możliwości. Należy jednak zaznaczyć w tym miejscu, że nie każda z osób o tym statusie będzie mogła ubiegać się o kredyt w ramach tego programu. Zostały wyróżnione pewne a bliżej mówić dokładnie trzy grupy dzieci, których wychowywanie pomaga w uzyskaniu kredytu. Rozwijając nieco szerzej temat, pod uwagą są brane przede wszystkim dzieci małoletnie, dzieci, na które przyznano i pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny. W tym przypadku wiek jest nie istotny. Oraz dzieci do 25 roku życia, które to się jeszcze w dalszym ciągu uczą.

Zmiany

Po korzystnej zmianie zapisu programu „rodzina na swoim” z jego preferencyjnych warunków mogą korzystać również osoby samotnie egzystujące. Osoby te powszechnie postrzegane i nazywane są singlami. Dla nich to też ów projekt rządowy zaczął przewidywać od połowy ubiegłego roku możliwość otrzymania korzystnego kredytu hipotecznego. Kredytu, który jest udzielony na przyjaznych warunkach spłaty. Jednym z wyjątkowo ważnych zapisów tego programu jest bez wątpienia to, że udzielony kredyt nie jest cofany ani zmieniany nawet, jeśli osoba, która do tej pory samotnie żyła zmieni swój status społeczny i wstąpi w związek małżeński. Zapis ten dotyczy również i osób, które już żyją w związku i po pewnym czasie z sobie tylko znanych przyczyn decydują się na separację lub rozwód. Rozpad małżeństwa nie będzie, zatem powodem do cofnięcia kredytu. Jak widać, zatem zapisy programu są odpowiednio i w korzystny sposób przygotowane na przyszłość. Małym minusem może być w tym przypadku fakt, że pomimo tego, iż program ten dostępny jest w kilkunastu placówkach bankowych, to jednak nie wszystkie one są chętne do udzielenia jej dla wspomnianego singla.