List motywacyjny

Dziś najczęściej, aplikując na stanowisko pracy, korzystamy z poczty elektronicznej i w ten sposób przesyłamy wszystkie dokumenty. Dlatego też, ważne będzie zapisanie listu w odpowiednim formacie, dostępnym do czytania na każdym komputerze z podstawowym oprogramowaniem. Polecamy przede wszystkim format PDF, który zapobiegnie problemom z odczytaniem czcionki, problemami ze stylem dokumentów i innymi takimi. Zapis do PDF możliwy jest przy użyciu najpopularniejszych edytorów tekstu takich, jak Microsoft Word, lub Open Office.

Równie istotna będzie sama nazwa pliku – powinna być ona profesjonalna – zapomnijmy więc o numerkach i ogólnej nazwie „list motywacyjny”, która może spowodować, że list potem gdzieś zaginie pomiędzy setką innych o takiej samej nazwie. Najlepszym rozwiązaniem jest zatytułowanie pliku: Imię_Nazwisko_List_motywacyjny.pdf. Ten format pozwoli uniknąć pomyłek, a poza tym, dobrze wygląda.

O czym pamiętać

Pamiętaj, że list motywacyjny jest równie ważny co CV, nawet jeżeli pracodawca czyta go tylko dlatego, by zdobyć podstawowe informacje na nasz temat, to aplikacja ta jest również ważna. Jedni uważają, że listo motywacyjny jest kompletnie nie ważny, bo i tak nikt go nie czyta, zaś drudzy uważają, że trzeba być profesorem by doskonale i skutecznie napisać list motywacyjny. Jednak pisania takiej aplikacji nie powinniśmy się bać, jest ona do napisania, a nasz poradnik pokazuje wam, jak go napisać w taki sposób, by zachęcił on pracodawcę do spotkania z nami. List motywacyjny to dokument, w którym powinniśmy zawrzeć te informacje, których nie da się zawrzeć w Curriculum Vitae. To jednak nie znaczy, że możemy pisać co nam tylko ?ślina na język przyniesie?, nie możemy tu lać przysłowiowej wody, bo to jeszcze bardziej zniechęci pracodawcę do samego czytania listu motywacyjnego a co dopiero do spotkania z nami, czy zatrudnienia nas w swojej firmie czy przedsiębiorstwie.

List motywacyjny na być konkretny ? nie drobiazgowy. Cel ten osiągniemy w momencie, gdy w liście zawrzemy przykłady z naszego życia i jednocześnie nie będziemy popadać w nie skrajności w skrajność i nie będziemy podawać wszystkich szczegółów i szczególików.

List motywacyjny – zakończenie

Zakończenie listu motywacyjnego powinno składać się niejako z dwóch części, a mianowicie:

Na zakończenie listu motywacyjnego należy go podsumować ? w pierwszej części, zaś w drugiej części powinno się znaleźć swego rodzaju zaproszenie do kontaktu z nami.

Napisanie listu motywacyjnego (podobnie zresztą jak i innych dokumentów aplikacyjnych) nie jest łatwą sprawą, szczególnie dla tych z osób, które nie posiadają zdolności pisarskich. Dlatego właśnie bardzo ważna jest wcześniejsza analiza samego pracodawcy jak i ogłoszenia, które pomoże tym osobom skupić się na najbardziej istotnych elementach, które ma zawierać ich list motywacyjny i reszta dokumentów dołączonych do aplikacji na dane stanowisko pracy. Warto też, pokazać swój list motywacyjny koledze, czy koleżance, by przeczytał go i ocenił, bądź pomógł w przeredagowaniu całego tekstu z listu. Świeże spojrzenie na to co my napisaliśmy będzie bardzo istotną i ważną sprawą, okaże się również bardzo pomocne.

Jakie najczęściej błędy popełnia się w liście motywacyjnym? Jest ich wiele, niestety, każdy z nas popełnia błędy a te musimy wyeliminować składając dokumenty aplikacyjne, nie chcemy przecież, by poprzez oddanie niepoprawnego listu motywacyjnego będziemy z góry skazani na porażkę, z góry skreśleni przez potencjalnego pracodawcę.

Problemy

Największym problemem listu motywacyjnego jest to, że w zasadzie, ci którzy go piszą uważają, że on jest zbędny, kompletnie nie potrzebny i i tak nikt go nie przeczyta. Tak więc piszą list bez zaangażowania, bez przemyślenia a co za tym idzie… nie mają szansy otrzymać pracy na stanowisku na jakie aplikowali.

Przypomnijmy jeszcze raz, że list motywacyjny to niejako rozwinięcie suchych informacji, które zawiera nasze curriculum vitae, przedstawia nas jako człowieka, w liście motywacyjnym zawarte są nasze bardziej osobiste informacje, które dotyczą naszych celów, motywacji, dążeń, oczekiwań.

To właśnie przez ?suche informacje? jak i te osobiste wypowiedzi zachęcić możemy (zniechęcić również) pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną.