PIT

Każda pracująca osoba, jak co roku musi złożyć deklarację podatkową do odpowiedniego urzędu. Kolejne lata, kolejne wnioski, kolejne zmiany. Rok 2013 był czasem zmian, jednak czy wyjdą nam one na dobre, będzie zależeć. Przede wszystkim od naszego stanu finansowego, wykonywanego zawodu, realizowanych umów czy nawet wielkości naszej.. rodziny. Jedno jest pewne! Kolejne wypełnienie PITu będzie wiązać się z godzinami spędzonymi nad formularzem i zastanawianiem się, co jeszcze mogę odliczyć? Z naszym małym poradnikiem, poradzisz sobie z tym wyzwaniem!

Ulga internetowa

Ulga internetowa, która została wprowadzona w 2005 roku, była mile przyjętą zmianą. Każdy, kto korzystał w sieci w swoim domu, mógł odliczyć od podatku pewną, z góry narzuconą sumę. Korzystali z tego wszyscy – pracujący studenci, osoby na etatach. Jednak 2013 rok wprowadza dosyć istotne zmiany. Mówi się głośno, że owe zmiany są niezwykle krzywdzące i negatywne.

Otóż, każdy kto już wcześniej korzystał z ulgi internetowej mogą na zawsze o niej zapomnieć. Prawo do niej będą miały te osoby, które w tym roku skorzystają z niej pierwszy raz lub tylko w jednym roku podatkowym ją sobie odpisały. I tutaj nałożone są pewne ramy czasowe. Każda z tych osób będzie mogła wykorzystać ten fant tylko dwa razy (raz jeszcze, jeżeli w poprzednim roku była odpisywana).

Jednak to nie koniec zmian w przypadku ulgi internetowej! Do tej pory możliwe było odliczenie kwoty przypadającej za internet stacjonarny. W rozliczeniu z 2013 będzie można dodać ten mobilny czy z kafejki lub wykorzystywany z hotelu. Łącznie 760 złotych! W przypadku rozliczenia dwojga partnerów – 1520 zł. Dodatkowo jeżeli nie możemy odnaleźć faktury czy rachunku – wystarczy potwierdzenie przelewu za taką usługę!

Formularze

Występują następujące rodzaje formularzy z zakresu PIT: PIT-16A, PIT-28, PIT-36L, PIT-36, PIT-38, PIT-39, PIT-37.

PIT-16A składa się z tytułu rozliczenia zdrowotnej składki. Składka ta jest odliczana od podatników, którzy rozliczają się korzystając z karty podatkowej.

PIT-28 składa się do urzędu skarbowego, gdy uzyskiwane przez nas przychody są opodatkowane na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

Z kolei PIT-36L jest składany w sytuacji, gdy przedsiębiorcy wybrali wcześniej, że forma opodatkowania ich podatku będzie miała charakter liniowy.

Innym rodzajem deklaracji PIT jest PIT-36. Składa się go w przypadku uzyskiwania jakichkolwiek dochodów, które zostały opodatkowane na zasadach skali podatkowej
i dokonało się to bez udziału płatnika, jako pośrednika.

Z kolei gdy, wszystkie uzyskiwane przez pracownika przychody były rozliczane za pośrednictwem płatnika-np. przez pracodawcę- podatnicy są odpowiedzialni jedynie za złożenie do urzędu skarbowego deklaracji PIT-37.

Składanie deklaracji PIT-36 dotyczy najczęściej osób, które prowadzą własną pozarolniczą działalność gospodarczą i jest ono opodatkowana na tzw. ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej.

Pit 38

Deklarację PIT-38 składa się do urzędu skarbowego, w sytuacji gdy podatnicy zajmują się prywatnie obrotem papierów wartościowych lub zbywają swe udziały w spółkach.

Z kolei deklarację PIT-39 stosuje się przy zbyciu nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że nie uwzględnia się przy tym terminu jej zbycia, lecz termin nabycia nieruchomości, np. w wyniku jego kupna, otrzymania w darowiźnie, w spadku.

Także w przypadku zbycia nieruchomości, niezbędne jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji – w tym przypadku jest nią PIT 39. Składasz ją wtedy, gdy odsprzedałeś jakąkolwiek nieruchomość lub prawa majątkowe, o ile zostały one nabyte (wybudowana) po 31.12.2008 roku! Są one opodatkowane skalą 19% (podatek dochodowy poza działalnością gospodarczą). W takiej deklaracji ujawniasz dochód – czyli różnicę między podstawą opodatkowania, a kosztami jej uzyskania.

Opodatkowaniu podlega kwota stanowiąca przychód – czyli kwota od której odjęto koszty ogłoszeń, opłaty sądowe czy należność, którą pobrał notariusz. Jest jednak pewien haczyk! Jeżeli Urząd Skarbowy stwierdzi, że kwota opodatkowana znacznie odbiega od wartości rynkowej, może sam określić jej wartość.

Zmiany

Kolejnym obszarem, w którym wprowadzono istotne zmiany dotyczy polityki prorodzinnej. Co prawda największymi beneficjentami będą rodziny wielodzietne. Z ostatnich badań jakie wykonano, stwierdzono, że w 2012 roku z między innymi ulgi dla dzieci skorzystało aż 4,3 miliona osób. Taka ulga objęła ponad 6,2 miliona dzieci, a kwota o jakiej mowa to ponad 5,7 miliarda złotych! Robi wrażenie, prawda?

Poprzednia ulga obejmowała wszystkie dzieci, których rodzice płacili podatek od dochodów osobistych ze stawką 18% i 32% – jakie zatem zmiany czekają w rozliczeniu z 2013?

Eksperci wypowiadają się, że czekają przede wszystkim.. komplikacje, ponieważ wprowadzono limity w rocznych dochodach rodziców czy prawnych opiekunów dziecka – 112 000 złotych, w przypadku nieformalnych związków – 56 000 złotych. Do takiego limitu jest wliczany:

– dochód opodatkowany skalą podatkiem liniowym (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),

– ze zbycia papierów wartościowych.

Takie limity ustala się po odliczeniu wszelkich kosztów i składek na ubezpieczenie społeczne.

Ulgę na dziecko można podzielić na taką, przy której rodzice odczują pozytywną zmianę oraz taką przy której nie będzie ona odczuwalna. Zacznijmy od początku.

Ulgi

Małżeństwa, które mają niewielki staż (rok) i posiadają jedno dziecko mają wspólny limit, o którym wspominaliśmy wcześniej – 112 000 złotych (podatek liniowy lub z kapitałów pieniężnych). Jeżeli jednak z wyżej wymienionych źródeł otrzymują wyższe dochody, nie mogą skorzystać z ulgi na dziecko! Małżeństwa, które mają krótszy staż – niecały rok podatkowy i również wychowują jedno dziecko, mają nieco inne prawa. Limit na każdego z osobna jest równy połowie poprzedniego – czyli 56 000 złotych. Jeżeli jednak wystąpi sytuacja, w której żona zarabia więcej i przekroczy ten próg, nie zdeklasyfikuje to drugiego małżonka do skorzystania z ulgi. Kobieta nie będzie mogła tego zrobić, natomiast mężczyzna ma prawo do odliczenia do 1 113,02 zł za rok.

Obowiązuje również tzw. ulga abolicyjna. Przysługuje ona osobie, która pracuje za granicą i nie mogła na zasadzie tzw. zwolnienia z progresją, być zwolniona z płacenia podatku w Polsce. Polega ona na zastosowaniu odliczenia podatku, który musiał zapłacić
w Polsce. Stosuje się tutaj zasadę odliczenia proporcjonalnego, czyli tzw. ulgę abolicyjną.

Rozliczenie w Polsce podatku zagranicznego zależy od zasad, które zostały wskazane w odpowiedniej umowie. Ma to na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania. Umowa ta została zawarta z danym krajem.