Zeznanie podatkowe

Jeżeli już wiemy, z jakiej deklaracji możemy skorzystać i zostanie ona poprawnie wypełniona, mamy trzy opcje składania takiego rozliczenia podatkowego. Pierwsza z nich – najbardziej znana to wizyta w „okienku” Urzędu Skarbowego. Jest ona o tyle wygodna, że na miejscu pracownik skarbowy może ją sprawdzić i ewentualnie skorygować. Jednak musimy się przygotować na długie stanie w kolejkach – szczególnie w ostatnich dniach składania deklaracji.

Drugą opcją jest wysłanie listu poleconego do stosownego Urzędu Skarbowego, w którym się rozliczamy. Wizyta na poczcie będzie znacznie krótsza, jednak w przypadku błędnie wypełnionego wniosku i tak będzie czekać na nas wycieczka do skarbówki. Ostatnią i najbardziej lubianą przez młode osoby metodą składania deklaracji podatkowej jest.. wysłanie jej poprzez internet.

Urząd Skarbowy od kilku lat umożliwia rozliczanie e-wniosków i wysyłanie ich poprzez formularz kontaktowy. Tak dostarczona deklaracja jest z miejsca przetwarzana przez systemy, ponieważ nie wymaga ręcznego dodawania ich przez pracowników skarbowych.

Urząd skarbowy

Obojętnie, czy zeznanie podatkowe chcemy wypełnić samodzielnie, czy z pomocą doświadczonej księgowej, musimy się do tego procesu przygotować – o ile chcemy skorzystać z należnych nam ulg. Urząd Skarbowy, jak i inne organy władzy w Polsce wymagają stosownych potwierdzeń i dokumentów, aby mieć pewność, że „upust” jest nam należny.

Dlatego, przy korzystaniu z wszelakiej treści ulg, niezbędna jest dokumentacja. Korzystając z ulgi na internet niezbędne będą rachunki, faktury, które otrzymywaliśmy od dostawców sieci (czy to mobilnej czy stacjonarnej), a także potwierdzenia przelewu (jeżeli rachunki zaginęły w nieznanych okolicznościach). Jak wspominaliśmy na początku naszego poradnika, Urząd Skarbowy ułatwił zbieranie odpowiedniej dokumentacji, dlatego jeżeli nie możesz znaleźć faktury za skorzystanie z internetu w kafejce czy w hotelu, wystarczy wyciąg z konta bankowego – o ile płatność była regulowana kartą bankową.

Ulga rodzinna

W przypadku korzystania z ulgi rodzinnej – na dzieci, wymagane będą ich akty urodzenia, jeżeli jednak nie jesteś ich rodzicem, a prawnym opiekunem, pomocna będzie dodatkowa dokumentacja o Twoich prawach i obowiązkach. W PIT 2013 można także odliczyć koszty lekarstw i niektórych rehabilitacji, jednak tutaj niezbędne będą wszelkie rachunki zakupu medykamentów – samo potwierdzenie przelewu niestety będzie niewystarczające.

W przypadku dojazdów do ośrodków rehabilitacyjnych nie będą wymagane dokumenty potwierdzające dystans, jaki jest pokonywany czy faktury za benzynę czy olej napędowy. Możliwe jest wpisanie tylko i wyłącznie kwoty, jaka zostanie nam odliczona od rachunku. Bez wątpienia jest to duży plus, ponieważ dowodzenie pokonanych kilometrów w ciągu roku byłoby niezwykle kłopotliwe i czasochłonne – chociaż tutaj urzędnicy poszli po rozum do głowy i ułatwili rozliczenia

Jak widać z powyższych porad, dokumentacja jest niezbędnym elementem każdego rozliczenia podatkowego za poprzedni rok. Jeżeli w tym roku nie pomyślałeś, że przyda Ci się ta faktura, którą otrzymałeś w lutym 2013 – masz nauczkę na przyszłość. W tym roku zalecamy stworzenie teczki, w której będziesz trzymać niezbędną dokumentację i gdy będziesz rozliczać PIT 2014 – pójdzie to sprawnie i szybko!

W telewizji i w sieci różnego typu organizacje i stowarzyszenia zachęcają do oddania 1% swojego podatku na ich rzecz. Nie zapominajmy o takiej możliwości – w swojej deklaracji musimy tylko wypełnić pole z podaniem numeru KRS lub podać szczególny cel naszej wpłaty.

W przypadku deklaracji przez internet, możemy wybrać z listy możliwe organizacje. Wypełniając ręcznie PIT, musimy znać numer KRS.

Do kiedy otrzymam zwrot podatku?

Zwrot należnego nam podatku jest wysyłany na nasz adres zameldowania lub na podany rachunek bankowy w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji. Tym samym, jeżeli deklaracja została złożona 10. marca, zwrot nastąpi nie później niż 10. czerwca. Niekiedy bywa, że pieniądze wpływają szybciej niż założony limit – najczęściej dzieje się tak w przypadku wysyłania PITów poprzez internet. W momencie, w którym pieniądze nie wpłynęły nam na rachunek do 3 miesięcy od złożenia deklaracji – przysługują nam odsetki z tego tytułu.

W przypadku, w którym jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku, możemy ubiegać się o jej wydłużenie. Jest to prolongata – aby skorzystać z takiego prawa, należy złożyć stosowne pismo do Urzędu Skarbowego.

Warto korzystać z przyznawanych nam ulg i wiedzieć, z jakich deklaracji skorzystać przy rozliczeniu roku podatkowego. Urzędy Skarbowe sankcjonują błędy czy nieterminowość, dlatego zalecamy szybkie i sprawne wypełnienie deklaracji i spowiadanie się z każdego źródła przychodów. Takie sprawy wychodzą na jaw, a późniejsze konsekwencje mogą nas dotkliwie uderzyć.

Przychody

Ponadto, wypełniając stosowne deklaracje i ucząc takiej postawy własne dzieci, wypełniamy obowiązek obywatelski i przyczyniamy się do poprawy w naszym systemie, który jak widać po roku 2013 – cały czas jest modernizowany i być może z kolejnym rokiem, będzie bardziej przyjazny dla nas – szarych obywateli.

Ostatnią, lecz nie mniej ważną zmianą w rozliczeniu podatkowym będzie zmiana, która dotknie artystów i twórców w Polsce. Zmiana ta wprowadza roczny limit, dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów tych polskich twórców i artystów. Sytuacja dotyczy przychodu, który stanowi połowę górnej granicy wyznaczającego pierwszy przedział podatkowy. Kwota w tym przypadku wynosi dokładnie 42 764 zł. Koszty standardowe są stosowane w przypadku rozliczenia nadwyżki. Uzasadnia to ważność i istotność stosowania metod optymalizacji w przypadku uzyskiwania przez artystów i twórców nadwyżek
w przychodzie.

Jeżeli natomiast podatnik prowadzący własną działalność gospodarczą, płaci tzw. podatek giełdowy, który jest podatkiem ryczałtowym, z odliczenia tego już nie może skorzystać.

IKZE

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Od podstawy opodatkowania możemy odliczyć kwotę składek, które zostały przez nas zapłacone w danym roku i zostały przez nas prawidłowo oraz właściwie przez nas udokumentowane. Składki te są przez nas właśnie odprowadzane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Podatnik, który założył i posiada ten rodzaj konta odliczenia podatkowego może dokonywać w następujących sytuacjach: rozlicza się według tzw. podatku liniowego, rozlicza się na ogólnych zasadach według aktualnie obowiązującej stawki podatkowej lub korzysta
z opodatkowania swoich dochodów na podstawie tzw. ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów. Należy również pamiętać, że odliczeniu podlegają składki składane na IKZE, które zostały opłacone w danym roku. Dowody naszych płat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego są podstawą do rozliczenia ulgi podatkowej. Należy pamiętać również pamiętać, że prawidłowy dowód wpłaty powinien zawierać następujące informacje: kto wpłacił komu jaką kwotę i za co oraz datę poniesionego przez nas wydatku na ten cel. Musimy również pamiętać, że niezbędne jest posiadanie przez nas dowodów wpłat na konto. Ich brak uniemożliwia nam korzystanie z tej rodzaju ulgi podatkowej.